sample_1 sample_2 sample_3 sample_4 sample_5 sample_6

Upis

Potrebna dokumentacija za upis:

- Kopija lične karte roditelja koji potpisuje ugovor
- Izvod iz matične knjige rođenih za dete (kopija)
- Opšti pregled urina
- Laboratorijska analiza krvi (krvna slika)
- Lekarsko uverenje pedijatra o zdravstvenom stanju deteta
- Popunjen upitnik za upis deteta u vrtić

* Napomena: upitnik ćete dobiti u vrtiću, kao i obrazac lekarskog uverenja o zdravstvenom stanju deteta, koji će overiti vaš izabrani lekar (u Kliničkom Centru, Domu Zdravlja ili privatnoj klinici)Srodni linkovi

Mapa